1 lutego 2021 r. został uruchomiony kolejny, 14. konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" obejmujący realizację zadnia 34 „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research".

Oferta skierowana jest do studentów UAM 1 roku studiów II stopnia oraz 4 roku studiów jednolitych magisterskich.

Cel konkursu to wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów.

Konkurs obejmuje finansowanie:

a.   indywidualnego projektu badawczego studenta, lub

b.   projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez jednego studenta. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. Należy pamiętać także, że członkami zespołu badawczego mogą być osoby posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Maksymalna wysokość grantu indywidualnego wynosi 5.000 zł, a grantu zespołowego – 10.000 zł .

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie, regulamin konkursu znajdują się na stronach poniżej:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx 
https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research 

Wnioski konkursowe można składać do 1 marca 2021 r. z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który jest udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl