Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 16 i 17 lutego 2021 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski

16 lutego 2021 godz. 10.30
Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Teologiczny.

16 lutego 2021 godz. 12.30
Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Socjologii.

17 lutego 2021 godz. 10.00
Wydział Chemii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Psychologii
i Kognitywistki, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

17 lutego 2021 godz. 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny.

Język niemiecki
16 lutego 2021 godz. 10.30

Język rosyjski
16 lutego 2021 godz. 10.30

Język francuski
15 lutego 2021 godz. 14.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 09.02.2021r. do 14.02.2021 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM.
O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 16 i 17 lutego br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM - TUTAJ (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)