Od 28 września br. studenci I roku studiów będą musieli elektronicznie zaakceptować trzy rzeczy:

1) ślubowanie,
2) oświadczenie dotyczące odpłatności,
3) klauzulę informacyjną RODO.

Wszystkie trzy rzeczy pojawią się na ekranie studenta po zalogowaniu do USOSweb - bez zaakceptowania (po kolei) każdego z dokumentów studenci nie będą mogli przejść dalej i nie otrzymają legitymacji.

Po odbiór legitymacji można się zgłosić do Biura Obsługi Studentów bud. C, pok. 3 poniedziałek-piątek w godzinach 9-14, według poniższego harmonogramu. Proszę zabrać ze sobą oryginał świadectwa do potwierdzenia kopii w dokumentach oraz dowód opłaty za legitymację. Studenci I roku legitymację (po okazaniu dowodu wpłaty oraz oryginału świadectwa) będą mogli odebrać także w czasie zajęć z „Metodyki studiowania" lub „Przygotowania do zajęć zdalnych" (w zależności od kierunku studiów), które odbędą się na Kampusie Ogrody w dniach 5-9 października zgodnie z przedstawionym planem (TUTAJ)

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, przychodzimy w maskach, po wejściu do budynku zdezynfekować ręce. W korytarzu Biura Obsługi Studentów mogą przebywać trzy osoby. W szczególnych sytuacjach jest możliwość wysłania legitymacji na prośbę studenta, wniosek dostępny poniżej.

Harmonogram:
1.10. nazwiska na literę A-J,
2.10. nazwiska na literę K-M,
5.10 nazwiska na literę N-R,
6.10. nazwiska na literę S-Ż,
7.10. nazwiska na literę A-J,
8.10. nazwiska na literę K-M
9.10. nazwiska na literę N-R
12.10. nazwiska na literę S-Ż
13.10 nazwiska na literę A-J,
14.10 nazwiska na literę K-M,
15.10 nazwiska na literę N-R,
16.10 nazwiska na literę S-Ż,

Studenci wyższych lat mogą podbić legitymację według harmonogramu lub umówić wizytę w BOS telefonicznie.

Wniosek o przesłanie legitymacji.docx