SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O ZAJĘCIACH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGII PROWADZONYCH W SIEDZIBIE UCZELNI:

Uwaga: zgodnie z informacją z dnia 1.09.2020 zajęcia prowadzone w siedzibie uczelni (w kontakcie) będą zaplanowane dla każdej grupy studentów w jeden dzień tygodnia. Jeśli wymieniony przedmiot obejmuje zgodnie z programem studiów wykład i zajęcia ćwiczeniowe, to forma kontaktowa dotyczy wyłącznie zajęć ćwiczeniowych (wszystkie wykłady realizowane są zdalnie).


PRZEDMIOTY NA KIERUNKU SOCJOLOGIA, STUDIA I STOPNIA:

I rok

• Podstawy socjologii_1
• Psychologia społeczna
• Metodyka studiowania
• Procesy grupowe
• Wprowadzenie do modułu Kultura i media

II rok

• Statystyka społeczna
• Metody badań ilościowych
• Procesy ludnościowe w Polsce
• Mikrostruktury społeczne
(zajęcia z modułów tematycznych)
• Dominacja kulturowa (moduł Kultura i media)
• Badania pracownicze (moduł Badania rynkowe)
• Zarządzanie czasem (moduł Badania rynkowe)
• Opinia publiczna i media (moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej)
• Partycypacja społeczna (moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej)

III rok

• Teorie zmiany społecznej
• Współczesne teorie socjologiczne
• Przygotowanie projektu badawczego
• Analiza danych zastanych
• Raport z ćwiczeń terenowych

(zajęcia z modułów tematycznych)

  • Gender studies (moduł Kultura i media)
  • Socjologia ciała (moduł Kultura i media)
  • Etnografia w badaniach konsumenckich (moduł Badania rynkowe)
  • Diagnozowanie problemów społecznych (moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej)
  • Socjologia organizacji instytucji publicznych (moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej)
  • Społeczne problemy zarządzania w instytucjach publicznych (moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej)

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU SOCJOLOGIA, STUDIA II STOPNIA:

I rok

• Metodologia nauk społecznych

II rok

• Socjotechnika (moduł Relacje w organizacjach)
• Badanie i promocja organizacji (moduł Relacje w organizacjach)

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA, STUDIA I STOPNIA:

I rok

• Metodologia nauk społecznych

II rok

• Mikrosocjologia
• Teoria i metody pracy socjalnej 1

III rok

• Obszary pracy socjalnej

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA, STUDIA II STOPNIA:

I rok

• Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej
• Procesy zmiany społecznej

II rok

• Prawo w pomocy społecznej
• Organizacje pozarządowe w usługach socjalnych