Inauguracja dla studentów I-go roku, kierunków Socjologia i Praca Socjalna (I i II stopień), odbędzie się 30 września na Kampusie Ogrody (ul. Szamarzewskiego 89).

  • Socjologia I i II stopień: godz. 12.00, Collegium Znanieckiego (Budynek E), Sala A
  • Praca socjalna I i II stopień, godz. 14.00, Collegium Znanieckiego (Budynek E), Sala A

Wszystkich studentów I-roku rozpoczynających studia na Wydziale Socjologii UAM zapraszamy do udziału!