Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię i Wydział Socjologii UAM zapraszają wszystkie Osoby Studiujące Socjologię i nauki pokrewne na Ogólnopolską Konferencję Naukową Socjologiczne Konwersacje. Jako Koło Naukowe mamy na celu promować przemyślenia, punkty widzenia, a przede wszystkim badania autorskie Osób Studiujących.  

 

Termin: 17 maja 2024 roku 

Miejsce: Poznań, Kampus Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89c.

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny, nie wymagamy opłaty konferencyjnej.Już teraz możecie zgłaszać abstrakty swoich referatów przez formularz rejestracyjny: Formularz rejestracyjny

 

Planując Konferencję wyselekcjonowaliśmy w naszym odczuciu najciekawsze obszary tematyczne:

  • Gender i Queer studies
  • Prekariat, prawa pracownicze, sytuacja grup zawodowych
  • Socjologia rodziny i związków
  • Aktorzy pozaludzcy, socjologia posthumanistyczna
  • Kultura popularna i fandom studies

Ale jesteśmy otwarci na różne propozycje – więc jeśli Wasze zainteresowania nie mieszczą się w żadnym z tych obszarów – zgłoście je jako „inne”. Przygotowane wystąpienie powinno trwać do 15 minut.Wasze abstrakty wybierze Rada Naukowa złożona z Dydaktyków Wydziału Socjologii i Osób Studiujących.

 

Ważne terminy: 

  • do 21 kwietnia – nabór abstraktów
  • 30 kwietnia – ogłoszenie przyjętych referatów

Zachęcamy zarówno do udziału czynnego jak i biernego!Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebook’u: Wydarzenie

Organizatorzy zastrzegają możliwość rozszerzenia Konferencji na dwa dni, w przypadku otrzymania dużej ilości zgłoszeń. Organizatorzy wydarzenia nie zapewniają zakwaterowania oraz transportu na wydarzenie. Oferujemy możliwość opcji  nagrania wystąpień - stworzymy cyfrowe archiwum Konferencji oraz opublikujemy na Naszym Fanpage najciekawsze.

Regulamin wydarzenia: Regulamin

 

Z poważaniem, 

Organizatorzy Socjologicznych Konwersacji