Rejestracja na przedmioty z semestru zimowego 2017/2018 rozpocznie się 27.09.2017 r. (środa)

Socjologia LICENCJAT

I rok - godz. 10.00

Rejestracja polega na zapisaniu się na:

1) przedmiot obowiązkowy "Podstawy socjologii", który składa się z wykładu i ćwiczeń. Na podstawie rejestracji na ten przedmiot będziecie automatycznie zarejestrowani na  inne przedmioty do tej samej grupy co na "Podstawach socjologii" (np. do grupy 2)
2) na wykłady, które nie mają ćwiczeń
3) 2 wykłady fakultatywne (fakultety)

II rok - godz. 11.00

III rok - godz. 12.00

 

Socjologia MGR

II rok - godz. 13.00

 

Praca Socjalna LICENCJAT

I rok - godz. 14.00

II rok - godz. 15.00

III rok - godz. 16.00

 

Praca Socjalna MGR

II rok - godz. 17.00