Uwaga, komunikat dla studentów ostatniego roku Socjologii (I stopień) i Pracy Socjalnej (I stopień)!


Dyrekcja Szkoły Językowej UAM informuje, że wychodząc naprzeciw licznym prośbom studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia, podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego poprawkowego egzaminu certyfikacyjnego, aby umożliwić studentom obronę pracy licencjackiej jeszcze w tym roku akademickim. Egzamin odbędzie się 26 września br. o godz. 11.00 w Collegium Iuridicum Novum (Wydział Prawa i Administracji). Wszelkie informacje dotyczące zapisów na egzamin znajdują się na stronie internetowej Szkoły Językowej: www.sj.amu.edu.pl

 
Jednocześnie informujemy, że studenci, którzy dotychczas uzyskali oceny niedostateczne z egzaminu, przed podejściem do kolejnego terminu, są zobowiązani złożyć w sekretariacie Szkoły zgodę Dziekana Wydziału na kolejne podejście do egzaminu certyfikacyjnego.

 

Z poważaniem,

dr Mateusz Kaszyński

Dyrektor Szkoły Językowej UAM