Seminarium wydziałowe. Zapraszamy na pierwsze w roku akademickim wydziałowe seminarium naukowe. Podczas spotkania prof. Ryszard Cichocki oraz prof. Przemysław Wechta przedstawią referat pt. "Społeczny wizerunek wody". Referat zaprezentuje wyniki badań autorów oraz prace nad przygotowywaną monografią. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 18 października o godzinie 9:45 w formie hybrydowej. Osoby uczestniczące w formie stacjonarnej zapraszamy do sali 107 w budynku D. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa. Osoby uczestniczące zdalnie mogą dołączyć do spotkania na MS Teams klikając link: Seminarium wydziałowe 18 października.

Seminarium otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach seminariów otwartych, które odbędzie się 21 października br. o godzinie 18:00 na MS Teams. Dr Piotr Szaradowski przedstawi referat pt. „O znaczeniu historii mody i jej języka dla aktualnych i przyszłych badań o modzie”. Do spotkania można dołączyć klikając link: Seminarium otwarte 21 października. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: Informacje o seminariach otwartych.

Współpraca z Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. W środę 13 października w Urzędzie Miasta Poznania podpisany został list interncyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Socjologii a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. W ramach współpracy podejmowane będą wspólne inicjatywy badawcze i dydaktyczne. Informacje na stronie internetowej: Współpraca Wydziału Socjologii UAM i Urzędu Miasta Poznania.

Science Shop. Kontynuujemy współpracę również z innymi podmiotami z otoczenia społecznego. W nadchodzącym tygodniu promotorki i promotorzy prac dyplomowych otrzymają pierwszą listę propozycji tematów, w ramach których możliwa będzie współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy przygotowywaniu prac.

Webinaria w październiku dotyczące konkursów NCN i Horyzont Europa. Centrum Wsparcia Projektów UAM, zaprasza na szkolenia z zakresu pozyskiwania środków na projekty badawcze. Poniżej harmonogram spotkań:

 • Webinaria organizowane przez Centrum Wsparcia Projektów UAM. Spotkania odbywają się na MS Teams w zespole "Oferta konkursowa 2021". Jeśli ktoś z Państwa nie należy do zespołu, a chciałby wziąć udział w szkoleniu - należy wysłać zgłoszenie na adres: annsta4@st.amu.edu.pl:
  • 19 października br. o godz. 8:30 - Jak przygotować dobry wniosek?
  • 21 października br o godz. 8:30 - OPUS & SONATA.
  • 22 października br o godz. 8:30 - Preludium BIS.
 • Webinarium organizowane przez NCN: 20 października br. o godz. 12:30 - OPUS 22 + LAP/Weave. Rejestracja na wydarzenie.
 • Webinarium organizowane przez RPK Poznań (Horyzont Europa): 19 października br. o godz. 10:00 - Projekt szyty na miarę, czyli jak wpisać się w temat konkursu. Rejestracja na wydarzenie.
 • Webinaria organizowane przez KPK PB UE (Horyzont Europa):
  • 19 października br. o godz. 10:00 - Tydzień z Klastrami: Klaster 2 Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne & Klaster 3 Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa. Rejestracja na wydarzenie.
  • 21 października br. o godz. 10:00 - Tydzień z Klastrami: Klaster 5 – Klimat, Energia, Mobilność. Rejestracja na wydarzenie.
  • 26 października br. o godz. 10:00 - Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa. Rejestracja na wydarzenie.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Otwartym UAM. W imieniu Władz Rektorskich zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Otwartym UAM, która odbędzie się w środę 20 października br. o godz. 17:30. Wykład inauguracyjny pt.: „Władza prawodawcza a obywatel” wygłosi prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Bezpośrednia transmisja uroczystości będzie dostępna na kanale UAM na Youtubie: Inauguracja roku na Uniwersytecie Otwartym.

Badania dotyczące wpływu pandemii na realizację badań społecznych. Zachęcamy do wypełnienia ankiety realizowanej przez badaczy z Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Pandemia COVID-19 a metodyka badań społeczych.