Procedura składania wniosków do NCN. Centrum Wsparcia Projektów informuje o procedurach dotyczących składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki na okres od września do grudnia 2021. Wytyczne dostępne są w pliku do pobrania: Procedura składania wniosków.

Warsztaty ERC. Biuro ds. Doskonałości naukowej PAN zaprasza na warsztaty ERC, które poprowadzi Key Innovations. Szkolenie odbędzie się 26 października w godzinach 11.30–16.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do uczestnictwa zaproszeni są naukowcy, którzy mają co najmniej stopień doktora uzyskany nie później niż w 2020 roku i planują aplikować o granty ERC. Rejestracja będzie otwarta do 18 października 2021 do 8.00: Zapisy na warsztaty. Więcej informacji na stronie internetowej: Informacje dotyczące warsztatów ERC.

Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Czapskiego. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zaprasza do zgłaszania na konkurs prac z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Więcej informacji na stronie internetowej: XXVII Edycja Konkursu im. Jana Jóżefa Czapskiego.