Dr Beata Kowalczyk z grantem Miniatura. Dr Beata Kowalczyk otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Tonące tradycje. Doświadczanie i odpowiedzi na straty oraz szkody wywołane antropogenicznymi katastrofami klimatycznymi na przykładzie japońskich onsenów". Gratulujemy!

Zgłoszenia sesji na zjazd PTS. Zachęcamy do zgłaszania propozycji międzyośrodkowych grup tematycznych na przyszłoroczny XVIII Zjazd Socjologiczny. Zasady zgłaszania grup dostępne są na stronie http://zjazdpts.pl/komunikat/Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października.

Wydziałowy konkurs na dofinansowanie badań do prac magisterskich. Wnioski w konkursie można składać do 15 listopada. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej: Dofinansowanie projektów badawczych na potrzeby realizacji prac magisterskich.

Nagrody Miasta Poznania. Miasto Poznań organizuje XVIII edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej: Nagrody Miasta Poznania.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów. Zgłoszenia do konkursu prezesa UOKiK przyjmowane są do 29 października 2021r. Regulaminy, formularze i materiały graficzne do pobrania znajdują się na stronie Urzędu: Konkurs UOKiK. Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Trusińska: magdalena.trusinska@uokik.gov.pl, tel. 22 55 60 136.

Wykład pt. "Czy można zbudować demokrację bez demokratów?". Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na wykład Profesora Grzegorza Ekierta, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ. Wykład odbędzie się 28 października 2021 roku (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams: link do spotkania.