Stopień doktora habilitowanego dla Doroty Mroczkowskiej. Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne nadała dr Dorocie Mroczkowskiej stopień naukowy doktora habilitowanego. Gratulujemy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kasprzaka. Obrona odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 roku o godz. 10:00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Anna Michalska. Więcej szczegółow na naszej stronie wydziałowej.

Zmarł prof. Norbert Leśniewski. 8 lipca br. zmarł prof. Norbert Leśniewski z Wydziału Filozoficznego UAM. Informacja i wspomnienie dostępne są na stronie internetowej.

Nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa. Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach: Doskonałość naukowa, Nauka dla innowacyjności, Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy, a koszt realizacji musi wynosi od 100 000 do 2 000 000 zł. Nabór wniosków do programu zostanie otwarty w sierpniu 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. WAŻNE: Wnioskodawca, czyli UAM, może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym, dlatego przed przystąpieniem do pisania wniosku, prosimy o kontakt z Biurem Wsparcia Nauki z p. Władysławem Miłoszem (wmilosz@amu.edu.pl, tel. 4470), w celu upewnienia się że limit wniosków nie został przekroczony. Link do komunikatu MEiN.

Informacja od Biblioteki Kampusu Ogrody. Od 13 lipca br. w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w bibliotekach jednostek organizacyjnych zostanie przywrócona i będzie naliczana kara za nieterminowy zwrot książek.