Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kasprzaka pt. „Świat społeczny osób głuchoniewidomych – analiza socjologiczna”, która odbędzie się dnia 12 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Link do obrony: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kasprzaka ( 12 lipca 2021 r. godz. 10:00) – część jawna

 

Promotor: prof. UAM dr hab. Anna Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:
prof. UŁ dr hab. Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki
prof. UR dr hab. Beata Szluz, Uniwersytet Rzeszowski

Praca doktorska do wglądu znajduje się w:
- Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40,
- Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89,
- na stronie BIP UAM

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Uwaga: Osoby spoza UAM, które chciałyby wziąć udział w publicznej obronie doktoratu mgr Tomasza Kasprzaka proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Wydziału Socjologii UAM (anna2008@amu.edu.pl) najpóźniej do 12.07.2021, g. 09:00.