Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Julii Jachowskiej pt. „Kultura ubóstwa w warunkach kryzysu i gentryfikacji centrum miasta. Przypadek poznańskiego osiedla Święty Łazarz”, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Link do obrony: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Jachowskiej (28 czerwca 2021 r. g. 13:00) – część jawna

Promotor: prof. UAM dr hab. Aldona Żurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej Majer (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski)

 

Praca doktorska do wglądu znajduje się w:
- Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40,
- Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89,
- na stronie BIP UAM

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Uwaga: Osoby spoza UAM, które chciałyby wziąć udział w publicznej obronie doktoratu mgr Julii Jachowskiej proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Wydziału Socjologii UAM (anna2008@amu.edu.pl) najpóźniej do 28.06.2021, g. 10:00.