Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Jachowskiej. W najbliższy poniedziałek 28 czerwca o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Jachowskiej pt. „Kultura ubóstwa w warunkach kryzysu i gentryfikacji centrum miasta. Przypadek poznańskiego osiedla Święty Łazarz”. Promotorem pracy jest prof. Stanisław Lisiecki, a recenzentami: prof. Andrzej Majer z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego. Obrona odbędzie się w sposób zdalny na MS Teams.

Obowiązkowe szkolenie z ochrony danych osobowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako administrator danych osobowych, ma obowiązek cyklicznego szkolenia osób uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych. Na platformie e-learningowej przygotowane zostało szkolenie w powyższym zakresie, które jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i doktorantów naszej Uczelni. Szkolenie jest już aktywne i będzie dostępne do 12 lipca TUTAJ. Na realizację szkolenia i wypełnienie testu przewiduje się 15 minut. Dodatkowo, na stronie Ochrony Danych Osobowych znajdą Państwo przepisy prawa, regulaminy, procedury i zasady przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji obowiązujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Seminarium „Studencka jesień życia i life-long learning w uniwersyteckiej praktyce". 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 odbędzie się seminarium poświęcone badaniom i powstałej na ich bazie książce pt. „Potrzeby edukacyjne seniorów a Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Organizatorami są Fundacja Znanieckiego, Wydział Socjologii UAM, Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Poznański) i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Więcej szczegółów na Facebooku. Link do spotkania TUTAJ.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Prace magisterskie na Konkurs, organizowany przez Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, należy nadsyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku., drogą mailową na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl lub pocztą tradycyjną do Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Więcej szczegółów na stronie Wydziału Socjologii.

Ankieta w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”. Przypominamy o zaproszeniu do wypełnienia tej anonimowej ankiety TUTAJ. Wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie wdrożonych w budynkach UAM rozwiązań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej uczelni. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 30 minut.