Seminarium wydziałowe. Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 21 czerwca o godzinie 10:00 w wydziałowym zespole na MS Teams. Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska przedstawi profil naukowo-badawczy Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej.

Konferencja pt. „Dobre praktyki kształcenia na odległość”. Na konferencję, która odbędzie się na UAM w dniu 6 lipca 2021 roku pod patronatem Pani Rektor Joanny Wójcik, zaprasza prof. Jacek Marciniak - pełnomocnik Rektora UAM ds. kształcenia na odległość. Rolą konferencji jest zakończenie roku akademickiego 2020/2021, w trakcie którego zajęcia odbywały się całkowicie zdalnie, pozytywnym akcentem, którym będzie zaprezentowanie dobrych doświadczeń z kształceniem zdalnym. Przewidziano wystąpienia 10 lub 20 minutowe. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany udziałem w konferencji, prosimy o przesłanie informacji zwrotnej zawierającą tytuł wystąpienia do 22 czerwca br. do wydziałowego koordyntora ds. e-learningu, dr Macieja Kokocińskiego (chim33@op.pl).

Nabór wniosków na zatrudnienie ekspertów w roku 2021/2022. Rozpoczyna się nabór wniosków, dotyczących przyznawania wsparcia w postaci finansowania zatrudnienia ekspertów krajowych lub zagranicznych w ramach projektów "Uniwersytet Jutra - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", nr POWR.03.05.00-00-Z303/17 oraz "Uniwersytet Jutra II - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", nr POWR.03.05.00-00-Z303/18. Aplikacje można składać do 16 lipca, a decyzje zostaną wydaje 2 sierpnia. Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe i regulamin, można znaleźć w intranecie. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z dr Łukaszem Rogowskim (lukasz.rogowski@amu.edu.pol) lub z p. Dawidem Tobolskim - kierownikiem projektu Uniwersytet Jutra.

Przedłużony termin nadsyłania wypowiedzi w konkursie „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?”. Zachęcamy do przekazywania informacji, że data nadsyłania pisanych i mówionych (nowość) wypowiedzi w konkursie została przesunięta na 18 lipca 2021 r. Czwarta edycja konkursu zainicjowanego w 1928 r. przez Floriana Znanieckiego organizowana jest przez Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Zespół naukowy projektu tworzą: Krzysztof Podemski i Marek Ziółkowski (inicjatorzy), Maciej Frąckowiak i Jacek Kubera (koordynatorzy), a także Małgorzata Kubacka (sekretarz konkursu). Interesują nas wypowiedzi osób mieszkających w Poznaniu lub związanych z nim (np. mieszkańcy aglomeracji), w różnym wieku, o różnych poglądach, zawodach, perspektywach życiowych. Przewidziano nagrody dla laureatów, a także losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników. Więcej informacji na stronie internetowej.