Seminarium wydziałowe. Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca o godzinie 10:00 w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams. Referat pt. „Utowarowienie i odtowarowienie w ujęciu socjologicznym: zarys koncepcji i próba jej zastosowania do społeczeństwa polskiego” wygłosi prof. Marek Ziółkowski z Zakładu Socjologii Cywilizacji. Na początku spotkania p. Anna Schmidt-Fiedler z sekcji ds. inicjatyw społecznych UAM przedstawi ideę Science Shop, którą chcielibyśmy zaproponować na naszym Wydziale od nowego roku akademickiego. Link do spotkania.

Seminarium otwarte. W piątek 18 czerwca o godzinie 18:00 odbędzie się kolejne seminarium otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Prof. Michał Paweł Markowski z Uniwersytetu Illinois przedstawi referat "Klęska społecznego projektu oświeceniowego, czyli plemiona wciąż na wojnie". Szczegółowe informacje na stronie internetowej oraz w wydarzeniu na Facebooku. Seminarium odbędzie się w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams: link do spotkania.

Dzień Jakości Kształcenia. We wtorek 15 czerwca odbędzie się IV Dzień Jakości Kształcenia UAM pod hasłem "Kształcenie zdalne na UAM - teraz i po pandemii". Program oraz link do spotkania na MS Teams znajdują się na stronie internetowej.

Zgłaszanie tematów zajęć do Uniwersytetu Otwartego. Do 4 lipca można zgłaszać tematy zajęć na kolejny trymestr Uniwersytetu Otwartego UAM, który rozpoczyna się w październiku 2021. Szczegółowe informacje, w tym zasady zgłaszania zajęć oraz informacje dotyczące wynagrodzenia, można znaleźć w intranecie. Zgłoszenia można przesyłać do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) lub bezpośrednio na adres Biura Uniwersytetu Otwartego (uo@amu.edu.pl).

Raport z II części badania „Psychoterapeutki i psychoterapeuci w czasie pandemii”. Prezentujemy raport z drugiej części badania przeprowadzonego na Wydziale Socjologii UAM, na ogólnopolskiej próbie psychoterapeutek i psychoterapeutów. Badanie i raport zostały przygotowane przez dr hab. Monikę Frąckowiak-Sochańską i dr Marcina Hermanowskiego. W raporcie przedstawiono wyniki badania, które przeprowadzono od 30 grudnia 2020 do 12 marca 2021 roku. Raport dostępny jest na naszej stronie wydziałowej.