Prezentujemy raport z drugiej części badania przeprowadzonego na Wydziale Socjologii UAM, na ogólnopolskiej próbie psychoterapeutek i psychoterapeutów. W raporcie przedstawiono wyniki badania, które przeprowadzono od 30 grudnia 2020 do 12 marca 2021 roku. Badane osoby to psychoterapeutki i psychoterapeuci, które posługują się językiem polskim, pracujące zarówno w Polsce, jak i za granicą. W badaniu wzięły udział 328 osoby.

Zaprezentowane wyniki dotyczą wymuszonych przez pandemię zmian w funkcjonowaniu systemu eksperckiego, jakim jest psychoterapia, kondycji psychicznej psychoterapeutów i psychoterapeutek oraz problemów, które skłaniają jednostki do poszukiwania pomocy psychoterapeutycznej w warunkach pandemii. Autorzy badania porównują sytuację psychoterapeutek i psychoterapeutów oraz ich klientów/pacjentek na przestrzeni roku od wybuchu pandemii. 

Badanie i raport zostały przygotowane przez dr hab. Monikę Frąckowiak-Sochańską i dr Marcina Hermanowskiego.

POBIERZ RAPORT