"Życie codzienne w czasach pandemii". Prezentujemy raport z trzeciego etapu projektu badawczego realizowanego przez Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych naszego Wydziału. W publikacji analizowane są zdjęcia prezentujące codzienność pandemii. Szczegółowe informacje, w tym raport do pobrania, na naszej stronie internetowej.

Szkolenia Centrum Wsparcia Projektów. Szkolenia będą poświęcone konkursom Narodowego Centrum Nauki i odbędą się na MS Teams w grupie "Oferta Konkursowa 2021". Dostęp do grupy jest możliwy po informacji przesłanej na adres annsta4@amu.edu.pl.

Rekrutacja do projektu badawczego. Badaczki i badacze z naszego Wydziału i z Uniwersytetu Gdańskiego realizują wspólnie projekt NCN pt. "I że cię nie opuszczę aż do śmierci… Praktyki życia codziennego par w wieku 45-64 lat z przynajmniej 20-letnim stażem". Poszukiwane są osoby chętne do udziału w badaniach w roli respondentów. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.