Wykład pt. Grafowe modele sieci społecznościowych, czyli o światach dużych i małych. Zapraszamy na wykład pt. Grafowe modele sieci społecznościowych, czyli o światach dużych i małych, w roli prelegenta wystąpi pani prof. UAM dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska. Wykład odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca 2024, o godz. 10:00, na Wydziale Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, sala 107, bud. D. Więcej szczegółów na stronie: Wykład pt. Grafowe modele sieci społecznościowych, czyli o światach dużych i małych.

Seminarium wydziałowe. Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe współorganizowane przez Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną, które odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca o godzinie 12:00 w sali 112, budynek C, Kampus Ogrody. Referat pt. "Doświadczanie zmian klimatycznych na przykładzie miejskich upałów" przedstawi dr Zofia Boni z Instytutu Etnologii i Antropologii UAM. Seminarium jest elementem projektu "UrbEat: Zieleń miejska łagodzi skutki miejskiej wyspy ciepła: studium porównawcze Pekinu i Warszawy", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegóły na stronie: "Doświadczanie zmian klimatycznych na przykładzie miejskich upałów"

Targi studiów II stopnia. W środę 12 czerwca w godzinach 11:00-14:00 w budynku E odbędą się targi studiów II stopnia organizowane przez wszystkie wydziały Kampusu Ogrody. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z ofertą studiów magisterskich prowadzonych na Kampusie. W przypadku zainteresowania grup studenckich uczestnictwem w wydarzeniu, osoby prowadzące zajęcia na Wydziale Socjologii są upoważnione do skrócenia o 30 minut zajęć dydaktycznych odbywających się w trakcie Targów

Wizyta badaczki z Francji na Wydziale Socjologii. Na naszym Wydziale w dniach 4-11 czerwca gości dr Lucie Forte z Uniwersytetu w Tuluzie (Université Toulouse III - Paul Sabatier). Celem wizyty jest zainicjowanie projektu badań porównawczych realizowanych przez dr Forte i prof. Jakubowską dotyczących zarządzania menstruacją w profesjonalnym sporcie w Polsce i we Francji.

Zaproszenie na międzynarodową konferencją „Innovations in Arts Education”. Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa (rejestracji) w międzynarodowej konferencji naukowej prezentującej osiągnięcia projektu CARE/SS, pt. Innovations in Arts Education: Bridging Socially Engaged Arts and Digital Learning (Poznań, 14.06.2024, 9.00-17.00). Rejestracja uczestnictwa biernego możliwa do 10.06.2024 (lub do wyczerpania limitu miejsc).Więcej szczegółów oraz link do rejestracji na stronie: Konferencja „Innovations in Arts Education”

Otwarte seminarium Instytutu Kulturoznawstwa. Serdecznie zapraszamy na ostatnie już w tym roku akademickim seminarium naukowe Instytutu Kulturoznawstwa w ramach cyklu „Transkulturowość – rewizja czy próba rzeczywistości?”. Gościnią będzie prof. UJ dr hab. Anna Nacher, która wygłosi wykład pod tytułem: „Transkulturowe przepływy (w) przestrzeni intermedialnej”. Seminarium odbędzie się 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali I, bud, AB. Szczegóły dostępne na stronie: Seminarium-Transkulturowe przepływy (w) przestrzeni intermedialnej

Proofreading tekstów naukowych. Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z proofreadingu tekstów naukowych w języku angielskim w ramach środków pozyskanych przez wydział z Uniwersytet Badawczy - Inicjatywa Doskonałości. Procedura jest następująca:
1. Należy wypełnić wniosek pt. Dofinansowanie proofreadingu artykułów naukowych lub rozdziałów w pracach zbiorowych, dostępny na wydziałowej stronie – WNIOSEK. Teksty muszą spełniać kryteria ustalone w rozporządzeniu p. Dziekan Prof. UAM Aldony Żurek, KRYTERIA;
2. Równolegle, przygotowany do redakcji tekst należy wysłać do Macieja Kośmickiego na adres mailowy mk32248@amu.edu.pl (maksymalna objętość to 12 stron znormalizowanego maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, preferowany format pliku to .docx lub .pdf). Przy zleceniach większch niż 12 stron konieczna konsultacja z Prodziekanem ds. naukowych Prof. UAM Piotrem Jabkowskim.
3. Czas potrzebny na wykonanie proofreadingu zależy od obłożenia firmy obsługującej zlecenia, ale najczęściej nie przekracza pięciu dni roboczych. Tekst po redakcji zostanie odesłany bezpośrednio na adres mailowy zlecającego pracownika z proponowanymi zmianami w trybie recenzji (śledzenie zmian i wyświetlanie adiustacji).