Poznańska socjologia na drugim miejscu w rankingu Perspektyw. Prowadzone na naszym Wydziale studia na kierunku socjologia uplasowały się na drugim miejscu w rankingu miesięcznika "Perspektywy". Gratulacje dla całej społeczności Wydziału, która miała wkład w to osiągniecie! Szczegółowe informacje: Ranking Perspektyw.

Wykłady otwarte Akademicki Poznań. W ramach współpracy z Miastem, istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na współfinansowanie organizacji w Poznaniu wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów dofinansowywanych przez Urząd Miasta. Wnioski powinny dotyczyć wizyt planowanych na II okres 2024 r. (tj. wrzesień – grudzień). Rada Zarządcza Programu „Akademicki i naukowy Poznań” prosić o uwzględnienie w każdym wniosku organizacji wykładu popularnonaukowego dla szerokiej publiczności oraz kosztów działań promocyjnych. Osoby które chciałyby zaplanować takie zaproszenia, proszone są o przekazanie informacji do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) do dnia 3 lipca br. Składanie wniosków w Biurze ds. Nauki i Rankingów do 22 lipca br.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Inicjatywy „Weimar der Exzellenz". Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) zaprasza naukowców współpracujących z badaczami z Niemiec i z Francji do składania wniosków w ramach Inicjatywy „Weimar der Exzellenz” na projekty realizowane w okresie od listopada 2024 do listopada 2025. Czas na złożenie wniosku upływa 14 lipca 2024 roku. Zaproszenie do składania projektów jest otwarte dla zespołów badawczych z instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji badawczych oraz innych podmiotów naukowych, które są członkami lub partnerami stowarzyszonymi Europejskiego Sojuszu Uniwersytetów. Dalsze informacje na temat wymagań dotyczących składania wniosków znajdują się na stronie inicjatywy „Weimar der Exzellenz”. Pytania można również przesyłać drogą mailową na adres: attache-science.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr.

Konkurs Sekcji Socjologii Sportu PTS. Sekcja serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z subdyscypliny. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace licencjackie i magisterskie obronione między 1.10.2023 a 30.09.2024. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2024 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: dr Natalia Organista (AWF Warszawa) – natalia.organista@awf.edu.pl. Regulamin konkursu: Regulamin.

Konkurs na pracę poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu. Narodowy Instytut Wolności ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu. Prace można składać do 30 września. Szczegółowe informacje: Konkurs NIW.