Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe współorganizowane przez Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną, które odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca o godzinie 12:00 w sali 112, budynek C, Kampus Ogrody. Referat pt. "Doświadczanie zmian klimatycznych na przykładzie miejskich upałów" przedstawi dr Zofia Boni z Instytutu Etnologii i Antropologii UAM. Seminarium jest elementem projektu "UrbEat: Zieleń miejska łagodzi skutki miejskiej wyspy ciepła: studium porównawcze Pekinu i Warszawy", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Kryzys klimatyczny jest dziś jednym z głównych globalnych zagrożeń. Jednak dla wielu osób zmiana klimatu jest często abstrakcyjna, prezentowana za pomocą skomplikowanych modeli. Nie można jej łatwo powąchać, dotknąć ani zobaczyć. Zmiana klimatu oznacza cieplejsze, dłuższe i częstsze fale upałów, także w Europie. Jedną z grup szczególnie narażonych na negatywne konsekwencje upałów i stresu cieplnego są osoby starsze, powyżej 65 roku życia. Celem prezentacji jest pokazanie jak starsze osoby doświadczają miejskich upałów i zmian klimatycznych na co dzień. Prezentacja będzie opierać się na badaniach prowadzonych w ramach projektu „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast” (EmCliC), realizowanego w latach 2020-2024 w Warszawie i Madrycie. Projekt łączył perspektywy i metody nauk przyrodniczych i społecznych, w tym antropologii społecznej, socjologii ilościowej, epidemiologii, fizyki i nauki o klimacie. Opierając się na interdyscyplinarnych badaniach pokażę jak miejskie upały i zmiana klimatu wpływa na życie starszych osób tu i teraz, analizując ich ucieleśnioną wiedzę i oddolne strategie adaptacyjne.

 

Zofia Boni – antropolożka społeczna, adiunktka w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM. Zajmuje się antropologią medyczną i antropologią środowiskową. Prowadziła badania etnograficzne dotyczące ekonomii moralnej i negocjacji wokół karmienia dzieci; społecznych aspektów dziecięcej otyłości oraz doświadczania upału i zmiany klimatu przez osoby starsze. W ostatnich latach kierowała projektem „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast” (EmCliC).