Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

O stypendia im. dr Jana Kulczyka mogą ubiegać się również studenci UAM będący obywatelami Ukrainy. Regulamin i odpowiednie formularze dla studentów z Ukrainy zamieszczono poniżej.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

  1. Podanie.
  2. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
  3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu, dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.amu.edu.pl), na stronie internetowej Fundacji UAM (www.fundacja.ppnt.poznan.pl).
  4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta (studenci Wydziału Socjologii na adres marzena.pawlowska@amu.edu.pl) oraz Biura Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (doktoranci). Dokumenty studentów Wydziału Socjologii należy dosłać do 15. listopada 2022. Termin złożenia dokumentów dla doktorantów ustala Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej.

Dokumenty w języku polskim:

Regulamin stypendiów
Wniosek o stypendium
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin stypendiów dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy
Wniosek o stypendium dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy

Dokumenty w języku angielskim:

Application Form
Jan Kulczyk Scholarship Award Rules for students of AMU - Citizens of Ukraine
Application Form - Citizens of Ukraine