28 lutego 2022 r. uruchomiony został 49. konkurs projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, obejmujący realizację zadania 34: „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research”.

Jest to już piąta edycja konkursu Study@research, który skierowany jest do studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Celem konkursu jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów.

Konkurs obejmuje finansowanie:
a. indywidualnego projektu badawczego (maksymalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł) lub
b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez studenta uprawnionego do udziału w konkursie (maksymalna wysokość grantu wynosi 10 000 zł). W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/informacje oraz w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu Study@research

Termin składania wniosków: do 28 marca 2022 roku

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl (zakładka Konkursy – konkurs 049 "Study@research")

Ogłoszenie o konkursie znajduje się pod linkiem
https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/aktualnosci/ruszyl-nabor-wnioskow-do-v-edycji-konkursu-study@research