Nauka języków jest dwustopniowa: język ogólny (licencjat) oraz język specjalistyczny (SUM)

Lektorat języka nowożytnego obejmuje od 30 do 120h języka ogólnego (w zależności od poziomu początkowego Studenta) – po 30h na semestr (zajęcia 1 raz w tygodniu) i 60h języka specjalistycznego. Celem lektoratu ogólnojęzykowego jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studium Językowe przeprowadza wewnętrzny egzamin certyfikacyjny, który zdajecie Państwo po ukończeniu lektoratu języka ogólnego. Z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego oraz egzaminu certyfikacyjnego zwalnia zewnętrzny certyfikat znajomości języka. Szczegółowy wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej: http://sj.amu.edu.pl 

Studium Językowe organizuje również lektoraty dla studentów z niepełnosprawnościami i udokumentowanymi trudnościami uczenia się.
Informacje na ten temat można znaleźć TUTAJ

Na zajęcia z nauki nowożytnego języka obcego obowiązuje rejestracja żetonowa na każdy semestr nauki poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl 

Zajęcia lektoratowe zaczynają się w semestrze letnim pierwszego roku. Natomiast w semestrze zimowym należy podejść do dwóch testów.

1) Test diagnozujący – obowiązkowy, mający na celu określenie poziomu biegłości językowej, dostępny jest od 2 do 22 listopada 2020 w tym roku akademickim. Wykonanie testu jest możliwe po zalogowaniu (logowanie jak do systemu USOS) na stronie: http://testdiagnozujacy.amu.edu.pl 

UWAGA! Uzyskanie wyniku poniżej poziomu A2 umożliwia skorzystanie z konsultacji językowych w zakresie autonomicznego uczenia się prowadzonych przez wyznaczonych lektorów Studium Językowego UAM. W przypadku języka angielskiego istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z e-learningowych materiałów do samodzielnej nauki: http://elearning.amu.edu.pl  Zachęcamy do wykorzystania tych materiałów lub innej formy pracy własnej do osiągnięcia poziomu minimum A2, ponieważ jest to najniższy poziom, od którego zaczynają się zajęcia lektoratowe.

2) Test poziomujący – obowiązkowy, mający na celu określenie poziomu znajomości języka obcego i przyporządkowanie studenta do odpowiedniej grupy (A2, B1, B2.1, B2.2), dostępny jest od 21 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021. Wykonanie testu jest możliwe po zalogowaniu (logowanie jak do systemu USOS) na stronie: http://testyjezykowe.amu.edu.pl  Po wykonaniu testu poziomującego studentowi zostanie przypisany żeton na odpowiednim poziomie, za pomocą którego dokona rejestracji na zajęcia z nauki języka obcego. Studenci rozpoczynający lektorat na poziomie A2 będą mieli 4 semestry lektoratu, na B1 – trzy semestry, na B2.1 – dwa semestry, a na B2.2 – jeden semestr. Wszyscy studenci realizują ten sam materiał z tego samego podręcznika (ale w różnym czasie – w zależności od poziomu).

Po zaliczeniu lektoratu na poziomie B2.2 studenci przystępują do egzaminu certyfikacyjnego – organizowanego przez Studium Językowe pod koniec każdego semestru. Przed przystąpieniem do egzaminu obowiązuje samodzielna rejestracja poprzez system USOS na stronie http://ul.amu.edu.pl

Lektorat specjalistyczny - celem lektoratu specjalistycznego jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2+ (zakres języka specjalistycznego w studiowanej dziedzinie). Nauka języka specjalistycznego obejmuje 2 semestry (każdy po 30h) i kończy się egzaminem zdawanym u lektora prowadzącego zajęcia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczęszczania na lektoraty języków nowożytnych w Studium Językowym UAM oraz egzaminu certyfikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: http://sj.amu.edu.pl