Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi otwarty nabór na projekty dotyczące wsparcia studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach (w roku akademickim 2024/2025).

Wybór ofert prowadzony jest z zastosowaniem zasad równości kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje odnośnie założeń konkursu, wymagań oraz terminów są dostępne w załącznikach poniżej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

Zaproszenie do składania ofert - POBIERZ

Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy - POBIERZ

Załącznik 2 - kosztorys projektu - POBIERZ

Załącznik 3 - curriculum vitae - POBIERZ