PoMost to program wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania.
Jest to pierwszy tego typu projekt w skali kraju, który umożliwia osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu na partnerskiej uczelni.

 

Zachcamy do zapoznania się z zasadami programu i możliwościami składania wniosków o realizację przedmiotu na innej uczelni. Szczegółowe informacje na stronie: PoMost