9 października rozpoczął się nabór do ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs IDUB nr 117).

Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby na 2 i 3 roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Regulamin, informacje oraz szczegóły dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Intranet Studenta
IDUB Proposals (po zalogowaniu, zakładka Konkursy - Konkurs 117 - ADVANCEDBestStudentGRANT - III edycja – Ogłoszenie/regulamin)
Studenci - Programy Studenckie - ADVANCEDBestStudentGRANT
Profil BEST Student UAM na Facebooku

Aplikować można do 10 listopada 2023 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu, zakładka Konkursy - Konkurs 117 - ADVANCEDBestStudentGRANT - III edycja).