Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że wpis oceny zaliczającej ostatni semestr seminarium wiąże się z ukończeniem pisania pracy przez seminarzystę_tkę (paragraf 29 Regulaminu Studiów). Jednocześnie termin owego wpisu powinien umożliwić złożenie pracy w systemie APD do 30 września (paragraf 60 Regulaminu Studiów). W przypadku pracy złożonej w końcu września termin obrony będzie wyznaczony na początek października.

Z tego zapisu wynika, że nie są możliwe żadne przedłużenia terminu złożenia pracy i uzyskania wpisu z seminarium. W przypadku braku ukończonej pracy promotor_ka zobowiązany_a jest wpisać ocenę ndst. Jeśli jako studenci nie podejmą Państwo żadnej aktywności formalnej (złożenia wniosku o którym dalej) to Biuro Obsługi Studenta rozpocznie w październiku procedurę skreślenia z listy studentów, a kontynuowanie studiów i dokończenie pisania pracy możliwe będzie po wznowieniu na studia. Mogą jednak Państwo w przeciągu pierwszych dwóch tygodni nowego semestru złożyć wniosek o powtarzanie przedmiotu – to oznacza powtarzanie seminarium w semestrze letnim (roku 2023/2024; z obroną latem przyszłego roku). Możliwe jest także wystąpienie o wcześniejszą realizację warunku (w semestrze zimowym, z obroną zimą) – tu jednak uprzejmie proszę każdego z Państwa o rozważenie i omówienie z Promotorem_tką czy stan zaawansowania prac i zasoby obu stron rokują sukcesem. Przypominam jednocześnie, że nie jest możliwe powtarzanie powtarzanego przedmiotu czyli kolejne powtarzanie seminarium. 

Z poważaniem

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
Prodziekan ds. kształcenia