Wydziałowe seminarium naukowe. W poniedziałek 6 grudnia o godz. 9:45 odbędzie się kolejne wydziałowe seminarium naukowe. Gościem seminarium będzie dr hab. Mirosław Andrusiewicz z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który przedstawi referat pt. „Dobrostan osób prowadzących badania naukowe a wykorzystanie zwierząt doświadczalnych”. Ze względu na obecne warunki epidemiczne, seminarium odbędzie się wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams w zespole Wydziału Socjologii. Przy bardziej sprzyjających warunkach planujemy powrót do organizowania seminariów w formie hybrydowej. Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania, znajdują się na stronie internetowej: Seminarium wydziałowe - 6 grudnia - godzina 9:45

Seminaria i warsztaty z udziałem prof. Ronana Hervoueta. Przypominamy o spotkaniach realizowanych w ramach wizyty prof. Ronana Hervoueta z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Bordeaux oraz z Centrum Émila Durkheima. Spotkania i warsztaty odbędą się w dniach 6-8 grudnia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: Spotkania z prof. Ronanem Hervouetem.

Wydziałowa strona anglojęzyczna. Uruchomiona została nowa wersja anglojęzycznej strony internetowej Wydziału Socjologii: anglojęzyczna strona internetowa. Ewentualne sugestie dotyczące jej treści prosimy kierować do mgr Macieja Kośmickiego (maciej.kosmicki@amu.edu.pl).

Warsztaty stacjonarne z tworzenia mediów cyfrowych dla pracowników UAM. W ramach projektu Uniwersytetu Jutra zespół Studia Filmowego UAM przygotował dwa kursy podnoszące kwalifikacje w obszarze tworzenia materiałów wideo, nagrywania i obróbki dźwięku oraz tworzenia grafiki rastrowej. Kursy realizowane są w formie b-learningowej: 20% online i w 80% stacjonarnie, w 6 osobowych grupach. Więcej informacji o terminach, zakresie kursów i zapisach znajdą Państwo w intranecie: Warsztaty stacjonarne z tworzenia mediów cyfrowych dla pracowników UAM.

Zapisy na zajęcia Uniwersytetu Otwartego. Od 3 grudnia ruszają zapisy na zajęcia w trymestrze zimowym, realizowane przez Uniwersytet Otwarty UAM. Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: Uniwersytet Otwarty.

Współpraca z Uniwersytetem w Kilonii. W związku z przygotowywaniem przez naszą uczelnię partnerską wniosków o finansowanie działalności, osoby kontynuujące lub planujące rozpocząć współpracę z Uniwersytetem w Kilonii proszone są o przesłanie związanych z tym informacji do mgr Marzeny Pawłowskiej (marzenap@amu.edu.pl).

Teksty do "Przeglądu Socjologicznego". Redakcja "Przeglądu Socjologicznego" zaprasza do nadsyłania artykułów do przygotowywanego zeszytu wielotematycznego, który zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2022 roku. Mile widziane są artykuły zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Mogą to być artykuły naukowe, eseje, czy recenzje książek. Za publikację w Przeglądzie Socjologicznym można otrzymać 70 punktów. Termin zgłoszeń to 7 stycznia 2022 roku.Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail redakcji: przegladsocjologiczny@gmail.com. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej czasopisma: wskazówki przygotowania atykułu. Możliwe jest również przesyłanie głosów w dyskusji na temat biografii Zygmunta Baumana: dyskusja na temat biografii Z. Baumana.

Świadczenia Gwiazdkowe dla dzieci Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. W roku 2021 świadczenie świąteczne dla dzieci członków ZNP wynosi 150 zł (Uchwała Zarządu Uczelnianego ZNP nr 133/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku). Uprawnienia do świadczenia posiadają dzieci członków ZNP do ukończenia w 2021 roku 19. roku życia. Wypłata świadczenia następuje na podstawie:
- wypełnionego oświadczenia z numerem PESEL dziecka: Oświadczenie do pobrania

- dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły (dot. Szkolnictwa średniego i studiów wyższych): skan legitymacji lub zaświadczenia
- podania konta bankowego, na które należy przesłać świadczenie
W związku z zagrożeniem epidemicznym powyższe dokumenty w wersji papierowej należy przesłać na adres ZNP (ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Collegium Heliodori Święcicki, pok. 115) lub drogą elektroniczną (skan) na adres: znpuam@amu.edu.pl.

Świadczenia Gwiazdkowe dla Emerytów - członków Związku Nauczycielstwa Polskiego za rok 2021. W roku 2021 świadczenie świąteczne dla Emerytów, członków ZNP wynosi 100,00 zł ( Uchwała Zarządu Uczelnianego ZNP nr 120/2021 z dnia 20 listopada 2021 roku). W związku z zagrożeniem epidemicznym świadczenie wypłacane jest na konto bankowe podane przez Członka.
Świadczenie wypłacane jest w okresie od 1 grudnia 2021 do końca lutego 2022 roku. W wyjątkowych wypadkach świadczenia jest wypłacane w Biurze Związku (Collegium Heliodori Święcicki, pok. 115) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00.