Prof. Monika Oliwa-Ciesielska przewodniczącą Sekcji Pracy Socjalnej PTS. 16 listopada miały miejse wybory do Zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prof. Monika Oliwa-Ciesielska została wybrana przewodniczącą Sekcji, a w skład Zarządu weszli również prof. Dobroniega Głębocka (członek Zarządu) i dr Ryszard Necel (sekretarz Sekcji). Gratulujemy!

Seminarium wydziałowe. Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 29 listopada o godzinie 9:45. Gościem seminarium będzie prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawi referat pt. „Ubóstwo w pandemii w 2020 r. – co wiemy, czego nie wiemy, rola pomocy społecznej”. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem MS Teams, więcej szczegółow wraz z linkiem do spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej wydziału: Seminarium wydziałowe- prof. Ryszard Szarfenberg „Ubóstwo w pandemii w 2020 r. – co wiemy, czego nie wiemy, rola pomocy społecznej”.

Życie codzienne w Białorusi i utrzymywaniu się ustroju autorytarnego – prof. Ronan Hervouet gościem Wydziału Socjologii UAM. W dniach 6-8 grudnia 2021 zapraszamy na trzy seminaria naukowe i jeden warsztat metodologiczny z udziałem prof. Ronana Hervoueta z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Bordeaux oraz z Centrum Émila Durkheima (UMR 5116 – CNRS). Francuski socjolog jest autorem wieloletnich badań poświęconych życiu codziennemu w Białorusi, szczególnie zaś na białoruskich wsiach, oraz powstałej na ich podstawie książce „A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus” (Berghahn Books, 2021). Spotkania organizuje Wydział Socjologii UAM wraz z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Wydarzenia odbędą się w formie stacjonarnej (dwa w Poznaniu i dwa w Warszawie) z jednoczesną transmisją online. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Socjologii.

Nowe Konkursy ID-UB. Zapraszamy na spotkanie którego tematem jest omówienie najnowszych konkursów Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" dla Szkoły Nauk Społecznych. Spotkanie poprowadzi Pani Rektor prof. K. Dziubalska-Kołaczyk, a informacje na temat aktualnych konkursów w imieniu Sekcji ID-UB przekaże Pani dr Joanna Farysej. W spotkaniu udział weźmie także Pan prof. Marek Nawrocki, który jest Wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godz. 13:00, na platformie MS Teams, link do spotkania: Nowe Konkursy ID-UB, 3 grudnia, godz. 13:00.

Stypendium Ministra dla młodych wybitnych naukowców. Informacje dotyczące zasad i trybu składania wniosków o stypendium zamieszczone są na stronie Ministerstwa: Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wygerenerowany w systemie OSF wniosek w formacie pdf należy wysłać do p. Władysława Miłosza (wmilosz@amu.edu.pl) oraz dostarczyć do Biura Obsługi Wydziału (mgr Anna Niedźwiedzińska, anna2008@amu.edu.pl) w celu uzupełnienia podpisu Dziekana - do 10 grudnia br. Wniosek po uzupełnieniu podpisu Pani Prorektor ds. Nauki UAM zostanie odesłany do kandydata celem załączenia w systemie OSF i wysłania do Ministerstwa.

Międzywydziałowe rozgrywki sportowe. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM rozgrywkach sportowych, w programie m.in. tenis stołowy, futsal i turniej e-sportów. Szczegółowe informacje na stronie https://www.rozgrywkiuam.pl.

Seminarium "Badanie organizacji imigranckich – nowe perspektywy i stare dylematy”. Fundacja Znanieckiego we współpracy z Wydziałem Socjologii UAM, Polskim Towarzystwem Socjologicznym (Oddział Poznański) i Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk zaprasza 29 listopada 2021 r. o godz. 18:00 na seminarium poświęcone badaniom i powstałej na ich bazie książce pt. „Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu”. Badania zaprezentuje: dr hab. Michał Nowosielski (Ośrodek Badań nad Migracjami UW). Udział wezmą: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ), prof. UAM dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii UAM). Prowadzenie: dr Jacek Kubera (Wydział Socjologii UAM). Seminarium odbędzie się online w ramach cyklu zainicjowanego w stulecie założenia w Poznaniu Polskiego Instytutu Socjologicznego. Więcej szczegółów na stronie internetowej: Badanie organizacji imigranckich – nowe perspektywy i stare dylematy. Spotkanie odbędzie się na platformie MsTeams: Link do spotkania.

I edycja konkursu Wojewody Wielkopolskiego na najlepsza pracę magisterską. Ogłoszona została I Edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego. Dostęp do informacji o Konkursie został umieszczony pod poniższym linkiem: Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z ochroną środowiska i przyrody.