Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 29 listopada o godzinie 9:45. Gościem seminarium będzie prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawi referat pt. „Ubóstwo w pandemii w 2020 r. – co wiemy, czego nie wiemy, rola pomocy społecznej”. Nasz gość będzie się łączył w sposób zdalny, datego zapraszamy do uczestnictwa za pośrednictwem MS Teams, zespół Wydziału Socjologii: Seminarium wydziałowe - prof. Ryszard Szarfenberg „Ubóstwo w pandemii w 2020 r. – co wiemy, czego nie wiemy, rola pomocy społecznej” - 29 listopada, godzina 9:45.

 

Wykład prof. Ryszarda Szarfenberga „Ubóstwo w pandemii w 2020 r. –  co wiemy, czego nie wiemy, rola pomocy społecznej” (na podstawie raportu Poverty Watch 2021 dla EAPN Polska) wskazuje na problemy ubóstwa w szczególnych warunkach pandemii oraz rolę pomocy społecznej. Przedstawione zostaną podstawowe informacje o teorii wpływu pandemii na ubóstwo, a także  na temat rozwoju sytuacji gospodarczej i w gospodarstwach domowych. Analiza skupiona będzie na kilku wskaźnikach, zarówno według polskiej metodologii, jak i UE, przedstawiających dynamikę ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz deprywacji materialnej i społecznej w kilku ostatnich latach z podziałem na wiek i kilka innych przekrojów (ubóstwo dzieci i seniorów, typ rodziny, niepełnosprawność w rodzinie, ubóstwo pracowników). Na tym tle zostanie pokazany rozwój polityki społecznej, polegający na ekspansji świadczeń pieniężnych. Wykład podejmuje możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w kilku kolejnych latach.

Ryszard Szarfenberg, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Specjalizuje się w polityce społecznej, problematyce państwa opiekuńczego, wykluczenia społecznego, ubóstwa, nierówności społecznych, problemach prekariatu, bezdomności i pomocy społecznej. Badacz programów tworzenia i rozwijania standardów usług pomocy i integracji społecznej, oraz koordynator merytoryczny w projekcie „Społeczna Agencja najmu jako nowy instrument polityki mieszkaniowej”. Jest m. in. ekspertem w sieci European Social Policy Network, przewodniczącym Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (European Anti Poverty Network EAPN Polska). Jego praca Krytyka i afirmacja polityki społecznej  uznana została przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN za najlepszą pracę naukową roku 2008 r.