Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 6 grudnia o godzinie 9:45. Gościem seminarium będzie Mirosław Andrusiewicz z Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który przedstawi referat pt. „Dobrostan osób prowadzących badania naukowe a wykorzystanie zwierząt doświadczalnych”. Seminarium odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams w zespole Wydziału Socjologii. 

Seminarium wydziałowe - Mirosław Andrusiewicz „Dobrostan osób prowadzących badania naukowe a wykorzystanie zwierząt doświadczalnych” – 6 grudnia, g. 9:45

Dobrostan, jako jeden z elementów ludzkiego zdrowia to również postrzegane zadowolenia z fizycznego, psychicznego i społecznego stanu własnego życia. Naukowcy bardzo silnie odczuwają negatywne psychologiczne aspekty wykorzystywania zwierząt. Napięcie emocjonalne i stres są integralną częścią przeprowadzenia eksperymentów na zwierzętach. Zastosowane przez nas podejście pozwoliło na wyodrębnienie dwóch kategorii badaczy, wyróżniających się akceptacją lub niechęcią do testów przeprowadzanych na zwierzętach. Główne ustalenia wykazują, że istnieje grupa respondentów, którzy odczuwają dyskomfort podczas wykonywania doświadczeń na zwierzętach. Szczególnie młodzi ludzie, zaangażowani w testy na zwierzętach odczuwają wyrzuty sumienia, napięcie emocjonalne i bezradność.

Mirosław Andrusiewicz - absolwent studiów magisterskich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002 r.). Po studiach zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Radiobiologii, (obecnie Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki) Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zarówno podczas studiów, jak i w praktyce zawodowej prowadzi prace z użyciem zwierząt doświadczalnych. Obecnie zajmuje się głównie aspektem genetycznym nowotworów.

Seminarium może być nagrywane, a udział w spotkaniu oznacza zgodę na nagrywanie oraz upublicznienie wizerunku dla materiałów audiowizualnych z tego wydarzenia.