Do 10 listopada 2017 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.

 

Zgłaszana praca musi być przygotowana na legalnej kopi programu. Przy zgłaszaniu pracy, wymagane jest podanie numeru licencji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora (TUTAJ).