Miniony rok obfitował w wydarzenia, na których nasi studenci mogli zapoznawać się z pracą profesjonalistów, poznawać ciekawych ludzi i dowiadywać się w praktyce, jak pracuje się po studiach socjologicznych i pracy socjalnej.

Łącznie w roku 2017 zorganizowaliśmy ponad 40 spotkań z praktykami, warsztatów i wykładów eksperckich dla naszych studentów. Część z nich odbywała się w trakcie zajęć, część wiązała się z dodatkową aktywnością i uzyskiwaniem odpowiednich zaświadczeń, które w przyszłości ułatwią zdobycie wymarzonej pracy.

Prawie połowa wydarzeń była otwarta dla wszystkich naszych studentów (na studiach licencjackich i magisterskich), a niemal jedna trzecia była przeznaczona dla studentów 2. stopnia (studiów magisterskich).

Spotkania i warsztaty były związane z socjologią i pracą socjalną – gościliśmy absolwentów naszych kierunków, a także osoby, które z nimi współpracują. Ułatwialiśmy dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, które naszym studentom przydają się na rynku pracy.

Nasi goście pochodzili z ponad 35 firm, instytucji i organizacji pozarządowych.