Weź udział w programie Stella Junior!
Studenci
Data dodania: 18 marzec 2021

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: "in-person mobility") lub 30 dni (praktyki wirtualne). Wysokość ...

Obserwatorzy Fundacji Court Watch Polska
Studenci
Data dodania: 11 marzec 2021

W przeciągu kilku lat kilkudziesięciu studentów naszego Wydziału było obserwatorami Fundacji Court Watch Polska, zdobywając doświadczenie, doskonaląc swój metodologiczny warsztat a przede wszystkim działając na ...

Trening w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego
Studenci
Data dodania: 08 marzec 2021

Fundacja Ciszum we współpracy z Wydziałem Socjologii organizuje dla studentów trening kompetencji zawodowych w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Przedłużenia legitymacji studenckich
Studenci
Data dodania: 05 marzec 2021

Uprzejmie informujemy, że na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z ...

Badanie oceniające przebieg kształcenia 2020/21
Studenci
Data dodania: 01 marzec 2021

Zapraszamy do udziału w badaniu oceniającym przebieg kształcenia w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2020/2021. Badanie trwa do 14 marca włącznie. ...

Rejestracja na poprawkowy egzamin certyfikacyjny z języka obcego
Studenci
Data dodania: 18 luty 2021

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. odbędzie się poprawkowy egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2. Rejestracja na egzamin odbędzi...

Popularne aktualności