Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
 
Miasto Poznań organizuje konsultacje społeczne dotyczące „Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024-2026”. W konsultacjach chcemy skupić się na wypracowaniu założeń do ww. Programu czyli systemu, który w sposób kompleksowy, spójny i długofalowy zapewni podstawy do rozwoju wolontariatu w naszym Mieście oraz pozyskaniu opinii, uwag i wniosków w zakresie założeń Programu, doboru obszarów oraz propozycji działań wolontariackich przy uwzględnieniu możliwości i zakresu działań Miasta Poznania.
 
W II etapie konsultacji trwającym od 1 czerwca do 10 września 2023 r. opinie, uwagi i wnioski zbierane są w następujących  formach:
1) elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety internetowej adresowanej odrębnie do poszczególnych grup interesariuszy (osób starszych – powyżej 60 roku życia, studentek i studentów, osób dorosłych – między 26 a 60 rokiem życia oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych) udostępnionej na wortalu konsultacyjnym Miasta Poznania oraz wortalu organizacji pozarządowych pod adresem: www.poznan.pl/ngo;
2) papierowej poprzez wypełnienie tożsamej ankiety adresowanej odrębnie do poszczególnych grup interesariuszy;
3) warsztatów dla mieszkańców.
 
 
oraz