Informujemy o możliwości korzystania z usług elektronicznych E-Urzędu Skarbowego.

W drugiej połowie 2022 r. w e-US udostępniono usługę wydawania zaświadczeń.

Rozwiązanie to pozwala podatnikom – w tym również studentom! – samodzielnie, w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pobierać elektroniczne zaświadczenia np. o wysokości dochodu.

 

Wydawanie zaświadczeń w e-US

Za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy można wystąpić o wydanie:

  • zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  • zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU); e-zaświadczenie do celów stypendialnych)!
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Proces wydawania tych zaświadczeń w serwisie e-US został zautomatyzowany. Zmieniła się również ich szata graficzna.

Zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego dt. m.in wysokości dochodów są i będą honorowane przez UAM w Poznaniu w procesie wnioskowania o pomoc materialną.

 

Zalety korzystania z e-zaświadczeń:

  • możliwość złożenia wniosku, bez wychodzenia z domu, 24/7;
  • oszczędności – wydanie zaświadczeń na wniosek złożony za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy nie podlega opłacie skarbowej;
  • skrócony czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia – 73% klientów ubiegających się o zaświadczenie o dochodach oraz 54% klientów wnioskujących o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach otrzymuje je w ciągu kilku minut;
  • wysoki poziom zabezpieczeń otrzymywanych dokumentów elektronicznych.

 

Dodatkowe informacje na podatki.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, informacje związane z wydawaniem zaświadczeń w e-Urzędzie Skarbowym.

Są one dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/pliki-do-pobrania/

 

logowanie do e-US

Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 730, z późn. zm.) 2. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 813, z późn. zm.) Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje pisma generowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym. Pisma wygenerowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym są opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.