W imieniu Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zachęcany do udziału w badaniach jakościowych oraz ilościowych dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnościami na naszym uniwersytecie. Badania te realizowane są w ramach projektu PO WER "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku"

Badania przeprowadzane będą technikami jakościowymi IDI (wywiady indywidualne) oraz FGI (zogniskowany wywiad grupowy).
Wyniki badania pozwolą na ocenę istniejących na UAM rozwiązań oraz identyfikację barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami studiujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Poniższe ankiety są formularzami zgłoszeniowymi do udziału w badaniach. Pozwolą one na odpowiedni dobór próby badawczej. Spotkania odbywać się będą online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wszystkie Pani/Pana odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy Państwu ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w badaniach:

Pracownicy UAM - https://forms.office.com/e/9Df5uRpPkE
Studenci (w tym studenci z niepełnosprawnościami): - https://forms.office.com/e/qkE3KExMGK

Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą chęć wzięcia udziału w badaniach.