W czwartek 22. grudnia od godziny 11:30 na Wydziale Socjologii będą obowiązywały godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.