Dziekan Wydziału Socjologii ogłasza wyniki konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

 

Kierunek praca socjalna

Nagroda: nie przyznano

Wyróżnienie za pracę o ważnej społecznie tematyce: pani Natalia Borduna za pracę pt. "Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród osób w okresie adolescencji", napisaną pod kierunkiem prof. Moniki Frąckowiak-Sochańskiej

Wyróżnienie za innowacyjny pomysł na projekt socjalny: pani Amanda Fortuna za pracę pt. "Aktywizacja zawodowa seniorów na przykładzie miasta Opola", napisaną pod kierunkiem dra Marcina Hermanowskiego

 

Kierunek socjologia

Nagroda: pani Zuzanna Mazurek za pracę pt. "Wszystko co najlepsze - dyskursy zabawy w instytucjonalnym projekcie dzieciństwa", napisaną pod kierunkiem dr Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej

Wyróżnienie za najlepiej przeprowadzone badanie na potrzeby pracy licencjackiej: pan Kacper Godlewski za pracę pt. "Przemiany w wytwarzaniu się zbiorowej tożsamości w internecie. Na przykładzie 4chana", napisanej pod kierunkiem dra Łukasza Rogowskiego

Wyróżnienie za interesujące podejście do ważnej społecznie tematyki: pan Bartłomiej Wawrykiewicz za pracę pt. "Redefinicja coming out'u", napisaną pod kierunkiem prof. Iwony Przybył

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas wydziałowego seminarium naukowego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godzinie 10:00 w sali 4, budynek D.