Rozpoczęła się XIX edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2021-2022 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń na Wydziale Socjologii to 9 listopada. Wnioski należy dostarczać do p. mgr Marzeny Pawłowskiej (p. 114, budyneck C).

Zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich Kapituła Nagrody przyzna po trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do pobrania wniosku zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Poznania.