Dziekan Wydziału Socjologii UAM przypomina o ogłoszonej

I edycji konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii UAM.

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace licencjackie, które powstały w ramach seminariów licencjackich rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 i które zostały obronione do dnia 30 września 2022 r.

Przewidziane jest przyznanie dwóch pierwszych nagród, po jednej dla każdego z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Socjologii. Obejmują one dofinansowanie do projektów badań do przyszłych prac magisterskich przygotowywanych na Wydziale Socjologii przez laureatki i laureatów konkursu oraz nagrody książkowe.

Wnioski konkursowe, wypełnione według zamieszczonego poniżej formularza, można składać do dnia 30 października br. do p. Marzeny Pawłowskiej na adres marzenap@amu.edu.pl.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Marzena Pawłowska (marzenap@amu.edu.pl, tel. 61-829-22-59).

 

Regulamin konkursu

Wniosek_konkursowy.docx