Studium Językowe UAM informuje, że:

1. z dniem 28 września 2022 r.od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpoczęła się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2022 r. do godz. 24.00.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2022 r. Studenci II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną pozytywną ocenę):

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B1.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

2. z dniem 30 września 2022r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpoczęła się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2022r. do godz. 24.00.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału –wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

 

Więcej informacji na temat lektoratów znaleźć można w uniwersyteckim intranecie na stronie Studium Językowe UAM – lektoraty - informacje dla Studentów

Koordynatorem z ramienia Studium Językowego UAM dla Wydziału Socjologii jest Pani mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6).