Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Socjologii do udziału w największym badaniu dotyczącym życia studentów w Europie. Wypełnij ankietę:

https://pbs.pl/eurostudent

Podstawowe informacje o badaniu EUROSTUDENT VIII: Polska

Zleceniodawca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wykonawca: PBS Sp. z o.o.

Populacja badana: studenci uczelni wyższych w Polsce

Respondenci: minimum 10 000 studentów ze wszystkich uczelni w Polsce

Termin realizacji: maj – czerwiec 2022

Technika badawcza: ankieta internetowa (CAWI)

EUROSTUDENT VIII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz piąty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia, przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest niezależna agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych. Pełna informacja o ochronie danych i zgodzie dostępna jest TUTAJ.

Ze względu na dużą liczbę krajów partycypujących, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania w Europie zostanie opublikowany wiosną 2024 roku. Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-projektu-eurostudent-vii

Opracowania tematyczne oraz raporty porównawcze dostępne są na stronie: https://www.eurostudent.eu/

Informacji i odpowiedzi na pytania udzieli zespół badawczy PBS w Sopocie, odpowiedzialny z realizację tego badania. Kontakt: eurostudent@pbs.pl