W przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, osoby studiujące na Wydziale Socjologii zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Wydziału (p. Monikę Borowską monika.borowska@amu.edu.pl, Annę Niedźwiedzińską anna2008@amu.edu.pl ).  W temacie maila należy wpisać: Kwarantanna - pozytywny wynik testu.

 

Do informacji należy dołączyć:  FORMULARZ - COVID -19 - procedura zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu – studenci.