Uruchomione zostały kolejne konkursy w ramach projektu BestStudentGrant. Są one skierowane do najlepszych studentek i studentów, a ich przedmiotem jest realizacja studenckiego projektu badawczego.

Konkurs BestStudentGrant jest skierowany do studentek i studentów pierwszego roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci i studentki UAM, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95%lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: Konkurs BestStudentGrant.

Konkurs ADVANCEDBestStudentGrant jest skierowany do studentek i studentów drugiegi roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci i studentki UAM, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby II i III roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: Konkurs ADVANCEDBestStudentGrant.

Wnioski w obu konkursach można składać do 12 listopada br.