Badania user experience są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów zastosowania metodologii nauk społecznych, nie tylko na potrzeby organizacji gospodarczych, ale również podmiotów z sektora publicznego i pozarządowego. Takie działania badawcze wpisały się na stałe w procesy projektowania usług, w tym usług cyfrowych, a co za tym idzie rozwiązań interaktywnych.

W bieżącym semestrze studenci i studentki I i II stopnia socjologii mogą wziąć udział w zajęciach fakultatywnych pt. “Badania user experience”. Zajęcia mają charakter fakultetów i odbędą się w ramach projektu Uniwersytet Jutra realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprowadzi je doświadczony badacz, dr inż. Witold Nowak. W trakcie zajęć omówione zostaną najnowsze narzędzia i trendy w profesji badaczy user experience.