Poniżej zamieszczamy dwa komunikaty wystosowane przez Studium Językowe UAM odnośnie rejestracji na lektoraty w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz II stopnia na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z procedurą i terminami.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Test diagnozujący - dostępny od 11 do 31 października 2021 r., cel: orientacyjne ustalenie poziomu językowego dla studenta w celu podjęcia działań samokształceniowych, jeśli są konieczne - zadania na Moodlu.

Test poziomujący - dostępny od 20 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., cel: przypisanie studenta do określonej grupy językowej.

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - opis procedury

KOMUNIKAT 1 - studenci I stopnia - POBIERZ

KOMUNIKAT 2 - studenci II stopnia - POBIERZ

INFORMACJE OGÓLNE