Centrum Wspierania Relacji Fundacja RELACYJNI zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Rodzicielstwo i niepełnosprawność, czyli jak mądrze wspierać rodziców z niepełnosprawnością intelektualną, które dedykowane jest pracownikom socjalnym oraz asystentom rodziny.

Zaplanowano dwie tury szkolenia w trybie stacjonarnym:
I. 6-7.07.2021 w godz. 8-15
II. 27-28.07.2021w godz. 8-15

Liczba miejsc jest ograniczona. Ze względu na sytuację pandemiczną, w mailu zgłoszeniowym prosimy o podanie informacji o zaszczepieniu. Zapraszamy zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione. Liczebność i skład grup zostaną pod tym kątem odpowiednio dobrane.

Szkolenie odbędzie się w budynku DOMAR w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19, w sali nr 512.

Zapisy: kontakt@wspieranierelacji.pl oraz 509599698.

Szkolenie przeprowadzone zostanie według innowacyjnego programu opracowanego przez Centrum Wspierania Relacji w ramach projektu Rodzicielstwo i niepełnosprawność. Specjalistyczne wsparcie dla matek i ojców z niepełnosprawnością intelektualną realizowanego przez Fundację Dziecko w Centrum w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności w ramach POWER, Oś Priorytetowa IV Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje Społeczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.